Zambia: Palabana kinderdorp

Sinds 2005 zorgt het Palabana Kinderdorp voor huisvesting, onderwijs en liefdevolle opvang in een gezinssituatie van kwetsbare Zambiaanse weeskinderen.

Om geheel zelfvoorzienend te worden, werken zij aan de verdere ontwikkeling van de huidige commerciële activiteiten als landbouw en verkoop van producten.
Zij steunen de kinderen zodat ze als gezonde, gelukkige en zelfstandige volwassenen hun bijdrage kunnen gaan leveren aan de Zambiaanse maatschappij.

Doelgroep

Zambia heeft een groot aantal wezen en andere kwetsbare kinderen (OVC). In 2015, waren er 1.6 miljoen kwetsbare kinderen in een populatie van 15 miljoen. Van dit aantal waren 600,000 HIV positief. OVC zijn vaak slachtoffer van (sexueel) misbruik, (huiselijk) geweld, leven in armoede, discriminatie, stress en leven vaak op straat. Vaak is er sprake van achterstand in of meerdere aspecten van hun kinderontwikkeling, door gebrek aan veiligheid, koestering, onderwijs en gezondheidsproblemen.

Palabana Kinderdorp is een ontwikkelingsproject in Zambia, opgezet in 2004 door de Pola van der Donck Stichting uit Boxtel, uit medeleven en zorg voor kinderen en hun families die getroffen zijn door HIV & AIDS. Het Palabana Kinderdorp Project ondersteund weeskinderen en andere kwetsbare kinderen door onderdak te verlenen, opvang en bescherming, onderwijs en ondersteuning. We focussen op het verminderen van problemen, begeleiding en coaching, creëren van mogelijkheden en het aan leren van vaardigheden en een positieve instelling. Er is plek voor 90 kinderen en jong volwassenen met een leeftijd tussen de 2 en 18 -20 jaar. Ook proberen we het zelfbeeld van de kinderen en ook het beeld dat de omgeving van deze kinderen heeft te verbeteren. We geven voorlichting aan en werken samen met de community, hopen op deze manier ook misbruik van kinderen in het algemeen te voorkomen en eerder te signaleren in de community. Palabana Trust, een lokale Stichting in Zambia is verantwoordelijk voor toezicht en leiding van het project, inclusief financiën.

Visie

Palabana Kinderdorp in Zambia biedt holistische zorg, onderwijs, onderdak en veiligheid voor OVC, volgens de regels van de ‘Zambian Government’s Minimum Standards of Care for Child Care Facilities’. We focussen op het verminderen van barriers, we creeren mogelijkhede, stimuleren de ontwikkeling van levensvaardigheden en een positieve attitude. We bouwen aan een ondersteunende, respectvolle omgeving, gebaseerd de rechten van het Kind en holistische principes, waarbij de kinderen geholpen worden om zich voor te bereiden voor de transitie naar stabiele, verantwoordelijke en respectvolle volwassenen, goed voorbereid om zelfstandig te kunnen leven.
Door de kinderen te stimuleren en het coachen van individuele talenten, mogelijkheden creeren voor het ontwikkelen van levensvaardigheden en professionele vaardigheden ondersteunen we tevens positieve ontwikkeling van de brede community waar deze kinderen thuis horen. De missie van PCV is een holistische aanpak om kwetsbare kinderen mogelijkheden te geven voor stabiliteit en ontwikkeling. In een veilige omgeving kunnen kinderen leren en hun talenten ontwikkelen, om verantwoordelijke volwassenen te worden en bij te kunnen dragen in de socio-economische ontwikkeling van hun families en deel kunnen nemen aan de samenleving.
In de samenleving helpen we een positievere perceptie en image van OVC te verwezenlijken, productieve deelnemers, ondanks hun moeilijke start, ze klaar te stomen om well equipped deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Hierdoor leveren we ook een bijdrage aan de ontwikkeling van Occupation Just Communities, een respectvolle samenleving waar de rechten van de mens hoog in het vaandel staan en waar iedereen kan deelnemen en zich thuis voelt.

Faciliteiten

• 10 woningen waar in totaal 90 kinderen kunnen wonen met een begeleider
• woningen voor medewerkers en vrijwilligers van het project
• een lagere schoolgebouw met 6 klassen
• een middelbare school met 2 klassen
• een skills centrum waar de jong volwassenen beroepsvaardigheden leren
• een boerderij waar voedsel voor het project verbouwd wordt
• een community centrum, een winkeltje, en een molen waar mais gemaald wordt

Het Kinderdorp bestaat bijna 15 jaar, is toe aan renovatie, verbetering om aan de huidige eisen te kunnen voldoen en kinderen optimaal te kunnen blijven opvangen. Hierbij zijn de “Zambiaanse Minimum Standaarden” van de overheid leidraad Zambian Government’s Minimum Standards of Care for Child Care Facilities).

Zie voor informatie over het project op website http://palabana.org.

Er is een verzoek van Palabana Kinderdorp voor technische expertise om de kwaliteit van de faciliteiten en activiteiten te vergroten, om aan de “Minimale Standaard van Zorg”, richtlijnen van de Zambiaanse overheid, te kunnen voldoen. Daarnaast willen zij graag meer zelfvoorzienend worden door meer inkomen genererende activiteiten aan te trekken, meer werkleerervaringen aan te bieden aan de jong volwassenen zodat zij meer kans hebben op de arbeidsmarkt en daardoor in staat zijn proactief deel te nemen aan de maatschappij. In 2016 heeft Julie een onderzoek naar de behoeften en noden van het project en de kinderen en jong volwassenen gedaan, gevolgd door een rapport met resultaten en aanbevelingen. Palabana verzoekt nu voor verdere samenwerking om de aanbevelingen praktisch te kunnen uitvoeren, met de ervaring van Julie.

Een stichting die zich inzet voor participatie en integratie van kinderen, adolescenten en volwassenen met een beperking/handicap in Zambia, Zimbabwe & Malawi (2019)