Zambia: Barefeet theatre

Barefeet, opgezet door ex-straatkinderen in 2006, is een innovatieve non-profit organisatie die spel en creativiteit gebruiken om het leven van kwetsbare kinderen en jongeren (vooral straat- en weeskinderen) in Zambia te versterken en verbeteren zodat ze zich beter kunnen uitdrukken, hun zelfvertrouwen vergroten en het creëren van kansen op een beter leven. Door de kracht van gemeenschapstheater, educatieve workshops, zang en dans helpt Barefeet deze kinderen zich te ontwikkelen tot gezonde, ontwikkelde en sociaalvaardige jongeren, om zo de negatieve gevolgen van de problemen in hun leven te beperken. De diverse interactieve programmaonderdelen zijn erop gericht een veilige omgeving voor jongeren te bieden en zich vrij te kunnen uiten in toneel, drama, dans, muziek, psychosociale ondersteuning, informatie, creativiteit en zelf expressie om zo hun vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten.

Barefeet werkt met ongeveer 2000 kinderen in 40 arme gemeenschappen in Zambia en wil ook graag een programma aanbieden voor de groep kwetsbare kinderen en jongeren met een beperking (±200) maar mist er de expertise voor. Daarom vragen ze aan LivingLifeOpportunities advies om een dergelijk programma voor kwetsbare straat- en weeskinderen met een beperking te ontwikkelen waaronder het trainen van Barefeet staf en vrijwilligers om dit programma te kunnen uitvoeren.

Samenvatting verzoek voor ondersteuning Barefeet:

  • Needs Assessment, Onderzoek en Advisering met betrekking tot de doelgroep kwetsbare straat- en weeskinderen met een beperking. Een project zal ontwikkeld worden voor deze specifieke doelgroep, realiseerbaar binnen de doelstellingen van het Barefeet programma en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties die zich richten op verbetering van de situatie van kinderen met een beperking.
  • Capaciteitsontwikkeling en coaching van programmadirecteur, staf en vrijwilligers op gebied van beperkingen en mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking binnen het programma, implementeren van activiteiten, begeleiden en ondersteunen van de doelgroep.
  • Faciliteren en ondersteunen in de implementatie van programma- onderdelen
  • CBR, therapeutische interventie en vaardigheidstraining voor het aanleren van vaardigheden voor dagelijks handelen, beroeps- /vrijetijdmogelijkheden, socialiseren en meer zelfstandigheid
  • Faciliteren en stimuleren van onderwijs, werk en inkomen, inkomen genererende activiteiten en microfinanciering

Een stichting die zich inzet voor participatie en integratie van kinderen, adolescenten en volwassenen met een beperking/handicap in Zambia, Zimbabwe & Malawi (2019)