VERANTWOORDING

Living Life Opportunities is een Stichting, zonder winstoogmerk, opgezet om projecten te ondersteunen in Zambia, Zimbabwe en Malawi. Projecten worden op vraag van lokale partijen uitgevoerd door Julie Schurgers. Onze projecten moeten transparant zijn en wij leggen verantwoording af aan onze donateurs en de maatschappij over onze werkwijze, de kosten en de bestedingen.

Hieronder treft u enkele gegevens en informatie over onze stichting:

Een stichting die zich inzet voor participatie en integratie van kinderen, adolescenten en volwassenen met een beperking/handicap in Zambia, Zimbabwe & Malawi (2019)