Nieuwsbrief (febr 2017)

Nieuwsbrief LivingLifeOpportunities Februari 2017

Dit is de eerste nieuwsbrief die LiLiOp verstuurd. Zo hopen we meer aandacht te krijgen voor het faciliteren van vaardigheden en kansen van mensen met een beperking in Zambia maar ook in Zimbabwe en Malawi met als doel hun zelfredzaamheid te bevorderen zodat ze de toekomst weer in eigen hand kunnen nemen.

LiLiOp is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en medio 2016 hebben we de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status ontvangen waardoor uw donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Verder heeft de stichting zeer lage overheadkosten en worden uw donaties op de plaats van bestemming optimaal aangewend voor de ondersteuning van mensen met een beperking in Zambia, Zimbabwe en Malawi.

Wij zijn blij dat we eind dit jaar een nieuw bestuurslid mochten verwelkomen. Dia Pernot is revalidatiearts en heeft veel kennis op het gebied van revalidatie van mensen met een beperking en internationale contacten.

Voor meer informatie bezoek onze website: www.livinglifeopportunities.org die in een nieuw jasje is gestoken. Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen of opmerkingen, dan horen wij het graag via: info@livinglifeopportunities.org

Overzicht 2016:

In 2016 heeft de Stichting zich vooral bezig gehouden met beleidsontwikkeling, projectkeuze, strategische aanpak en het verkrijgen van de ANBI status, welke toegekend is. (Hiermee wordt het mogelijk voor potentiele donoren om de kosten van de donatie op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst).

Als stichting staan we voor belonging, het faciliteren van participatie en integratie van kinderen en volwassenen met een beperking/ ontwikkelingsproblematiek in de samenleving.

Er verandert veel in de wereld in het algemeen en ook in Zuidelijk Afrika is dit merkbaar. Op sommige plekken is er sprake van economische ontwikkeling, bv in Zambia, met nieuwe kansen maar tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen, onzekerheid, meer armoede en problemen met zich mee voor kwetsbare doelgroepen, waaronder mensen met een beperking. Er lijkt meer welvaart, maar de nieuwe rijken willen niet delen met behoeftige mensen, waardoor, zowel in het Westen alsook in Afrika de kloof tussen rijk en arm (inclusief mensen met een beperking) steeds maar groter wordt.

In januari 2016 is er een mooie doorbraak geweest voor kinderen met een beperking in Zambia; na jarenlange en stelselmatige buitensluiting van onderwijs, tegen de rechten van het kind in, is er nu een formele wet die inclusief onderwijs verplicht stelt; scholen mogen geen kinderen met een beperking meer weigeren. Een overwinning, maar tegelijkertijd is er daarmee ook veel werk aan de winkel, want met een wet alleen kom je er niet. Er is veel aandacht besteedt aan het voorlichten van ouders en omgeving dat onderwijs tot de (nieuwe) mogelijkheden behoren, aan het voorlichten en trainen van leerkrachten, die vaak nog hun vooroordeel hebben dat kinderen met een beperking niets kunnen. Leerkrachten zijn vaak huiverig om een kind met een beperking in de klas te hebben, en wordt gezien als een brug te ver. Met goede en positieve ondersteuning is het gelukt een aantal kinderen met beperking naar school te krijgen.

Een andere uitdaging was het ondersteunen van het Sani Sunshine Project in Zambia, een kleinschalig recentelijk opgezet Project voor adolescenten met een intellectuele beperking, zoals Down Syndroom. Sani zet zich in om deze doelgroep vaardigheden aan te leren en hen voor te bereiden op (betaald) werk. Deze adolescenten zijn vaak nog nooit naar school geweest en er is dus veel te leren. Er zijn geen opleidingen in Zambia om deze doelgroep te begeleiden. Daardoor heeft de inzet van LivingLifeOpportunities veelal gelegen op het trainen van de begeleiders, zodat zij een individueel ontwikkelingsplan kunnen opstellen voor de adolescenten en toe werken naar employability, het sensitizeren van de samenleving dat deze doelgroep wel degelijk een meerwaarde kan hebben. Inmiddels zijn 6 van deze adolescenten aan het werk!

Ook heeft Julie, door de Palabana Trust in Zambia gevraagd, een uitgebreide Evaluatie, Needs Assessment en Situatie Analyse uitgevoerd bij het Palabana Kinderdorp in Zambia, met als doel zoeken naar mogelijkheden voor innovatieve en duurzame activiteiten om de voortgang van het project, ook in de toekomst, zeker te stellen

Er zijn twee vrijwilligers vanuit LivingLifeOpportunities naar Zambia geweest, die beiden enkele weken bij Sani Sunshine Project gewerkt hebben, en een ervan mee geholpen heeft met de Evaluatie, Needs Assessment en Situatie Analyse. Kijk voor hun ervaring op de vernieuwde website.

In Zimbabwe is er vooral ondersteuning ingezet op gebied van inkom genererende activiteiten door mensen met een beperking, die op hun beurt ook weer ondersteuning bieden aan andere mensen met een beperking, waarmee ze hun ervaring delen, vaardigheden aan leren en hen helpen met het opzetten van eigen inkom genererende activiteiten.

Er zijn in 2016 diverse contacten gelegd voor netwerken en samenwerken, met onder meer Hogeschool Zuyd in Nederland, in het kader van het Programma Young Professionals Overseas (YPO), als voorbereiding voor studenten voor een stage in een van de projecten die we ondersteunen, welk in 2017 hopelijk verder uit gewerkt wordt. Ook is er contact gelegd met de Maastrichtse Gehandicapten Sport. Deelnemers willen producten maken om te verkopen waarvan de opbrengst voor LivingLifeOpportunities is.

LivingLifeOpportunities heeft in 2016 deel genomen aan de Zambiadag, de Maatschappelijke Beursvloer in Maastricht, de Manus van Alles Festivalmarkt in Maastricht en de Kerstmarkt in Mheer. Julie heeft deelgenomen aan diverse scholingen, zoals de antroposofische cursus IPMT in Kaapstad, Wilde Ganzenworkshop Lokale Fondsenwerving, het gebruik van digitale media voor een non profit Stichting, SOS Kinderdorp Symposium, en antroposofische cursussen vanuit het perspectief van de ergotherapie. Voor 2017 staan er veel plannen op de agenda, begin januari wordt een nieuwe training in Zambia gegeven door Julie aan diverse stafleden van organisaties die zich bezig houden met mensen met een beperking.

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling en voor uw betrokkenheid en steun. Namens het bestuur wensen wij u een voorspoedig, gezond en gelukkig 2017 toe ! Het bestuur van LivingLifeOpportunities,

2 februari 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *