Zambia: Sani Sunshine


Het project Sani Sunshine in Lusaka (Zambia) houdt zich bezig met zorg, ondersteuning en training van adolescenten (leeftijd tussen 14-25 jaar) met primair verstandelijke beperkingen, met als doel ze als volwassenen beter in staat te stellen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden waarbij passend werk een belangrijk onderdeel is.

De Zambiaanse overheid biedt onvoldoende ondersteuning voor deze mensen met het gevolg dat veel mensen met verstandelijke beperkingen (bv. het syndroom van Down) binnenshuis verborgen blijven, vaak niet naar school gaan en niet tot zelfontplooiing komen in de breedste zin van het woord.
Deze mensen kunnen en mogen vaak niet deelnemen aan onderwijs, er zijn weinig passende services binnen het gezondheidssysteem in Zambia voor deze doelgroep en zij kunnen maar zelden deelnemen aan de maatschappij, zoals bijvoorbeeld een baan.

Het Sani Sunshine project is opgezet door Michelle Chimuka, zelf ervaringsdeskundige/ mantelzorger voor haar broer met  het syndroom van Down, die persoonlijk ervaren heeft hoe moeilijk het is voor deze groep in Zambia.

Sani Foundation heeft de hulp van LivingLifeOpportunities ingeroepen voor het onderzoeken en observeren van de deelnemers en hen te ondersteunen in het maken van individuele ontwikkelingsplannen voor verdere zelfredzaamheid, arbeid, participatie en integratie. Graag zouden ze capaciteitstraining en coaching ontvangen evenals begeleiding van therapeutische interventie. De bedoeling is om vrijwilligers te trainen in het begeleiden van deze doelgroep, het organiseren van opleidingscapaciteit en het geven van uitleg over de therapeutische aanpak, alsook het ontwikkelen van methodologie en het schrijven van een handleidingen. Daarnaast zouden ze graag advies ontvangen over netwerken en contacten leggen met andere organisaties, overheid en opleidingen die iets voor hun doelgroep zouden kunnen betekenen.

Voor het Project Sani Sunshine zijn we op zoek naar vrijwilligers:

  • met ervaring met mensen met een intellectuele beperking,
  • die creatief zijn,
  • kunnen begeleiden,
  • om de verkoop van eigen gemaakte produkten te stimuleren.

Ook zoekt het project

  • stagiaires ter ondersteuning van de lokale staf en
  • donaties zodat trainingen van de staf uitgevoerd kunnen worden, de vrijwillige staf deels betaald kan worden en projectactiviteiten uitgevoerd kunnen worden

Een stichting die zich inzet voor participatie en integratie van kinderen, adolescenten en volwassenen met een beperking/handicap in Zambia, Zimbabwe & Malawi (2019)