Living Life Opportunities

Living Life Opportunities is een Nederlandse stichting, zonder winstoogmerk, opgezet om projecten, bedoeld om participatie en integratie van mensen met een beperking/handicap te faciliteren te ondersteunen in Zambia, Zimbabwe en Malawi.
Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van Occupation Just Communities, een tolerante, maatschappelijk bewuste en inclusieve samenleving, door het wegnemen van barrieres, en mogelijkheden scheppen voor mensen met een beperking/handicap.
Projecten kunnen op vraag van lokale organisaties begeleid worden middels specifieke activiteiten, uitgevoerd door Julie Schurgers, in samenspraak met mensen met een beperking.

Living Life Opportunities werkt samen met diverse lokale en internationale organisaties om het doel van de stichting, het verwezenlijken van inclusie voor mensne met een beperking/handicap, te verwezenlijken. Hierbij is het concept “Nothing for us without us” het leidend principe.

Uw giften zijn belastingtechnisch aftrekbaar omdat wij de ANBI status hebben.

Lees meer over:
Ons team
Waar werken wij?
Met wie werken wij samen?

 

BewarenBewaren

Een stichting die zich inzet voor participatie en integratie van kinderen, adolescenten en volwassenen met een beperking/handicap in Zambia, Zimbabwe & Malawi (2019)